Leva och arbeta i EU:s medlemsstater och grannländer


Enkät våren 2023Eurofounds e-enkät genomförs tillsammans med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen under våren 2023 och kartlägger den senaste utvecklingen och de senaste utmaningarna när det gäller att leva, arbeta och studera i EU:s medlemsstater och flera av EU:s grannländer samt ger de politiskt ansvariga den mest aktuella bilden av situationen.

Det här handlar om dig. Ditt liv. Ditt arbete. Dina färdigheter.

Var vänlig och besvara alla frågor. Om du inte vet svaret på en fråga eller inte vill svara, kan du klicka på ”vet inte/vill inte svara” och gå vidare till nästa fråga.

Enkäten är öppen för personer som är 16 år eller äldre. Genom att påbörja enkäten bekräftar du att du är 16 år eller äldre. Det är helt frivilligt att delta. Alla svar samlas in anonymt. Mer information finns i dataskyddsmeddelandet.

Eurofound, EU:s organ som har till uppgift att tillhandahålla kunskap för att bidra till utvecklingen av bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik, utför denna enkät tillsammans med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, som är det EU-organ som bidrar till politiken för utveckling av humankapitalet i EU:s grannländer. Mer information om vad vi gör finns på https://www.eurofound.europa.eu och https://etf.europa.eu.