Живот и рад у ЕУ и суседним земљама

Анкета спроведена у пролеће 2023.


Еурофоундова е-анкета, спроведена заједно са Европском фондацијом за обуку у пролеће 2023, приказаће најновија дешавања и изазове живота, рада и учења у државама чланицама ЕУ и неколико суседних земаља ЕУ земље и пружа најсавременију слику за креаторе политике.

 Реч је о вама. О вашем животу. О вашем раду. О вашим вештинама.

 Одговорите на сва питања. Ако не знате одговор на питање или не желите да дате одговор, једноставно кликните на „не знам”/„не желим да одговорим” да бисте прешли на следеће питање.

 Анкета је отворена за особе старије од 16 година. Започињањем анкете потврђујете да имате 18 година или више. Учешће је потпуно добровољно. Сви одговори се прикупљају анонимно. Погледајте Обавештење о заштити података за више информација.

Ову анкету спроводи Еурофонд – агенција ЕУ задужена за пружање знања за помоћ у развоју бољих социјалних политика, политика запошљавања и рада, заједно са Европском фондацијом за обуку, агенцијом ЕУ која доприноси политикама развоја људског капитала у земљама у суседству ЕУ. Више информација о послу који обављамо можете пронаћи на адресама https://www.eurofound.europa.eu и https://etf.europa.eu.