Življenje in delo v EU in sosednjih državah


Raziskava iz pomladi 2023Eurofoundova spletna anketa, izvedena spomladi 2023 skupaj z Evropsko fundacijo za usposabljanje, bo prikazala najnovejši razvoj in izzive na področju življenja, dela in učenja v državah članicah EU in več sosednjih državah EU ter oblikovalcem politik zagotovila najnovejše informacije.

Gre za vas. Vaše življenje. Vaše delo. Vaše spretnosti in znanja.

Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Če ne poznate odgovora na vprašanje ali ne želite odgovoriti nanj, kliknite „Ne vem/Ne želim odgovoriti“, da se premaknete na naslednje vprašanje.

Anketa je namenjena osebam, ki so stare 16 let ali več. Z začetkom izpolnjevanja ankete potrjujete, da ste stari 16 let ali več. Sodelovanje je popolnoma prostovoljno. Vsi odgovori se zbirajo anonimno. Več informacij je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov.

To anketo izvaja Eurofound, agencija EU, zadolžena za zagotavljanje znanja za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik, skupaj z Evropsko fundacijo za usposabljanje, agencijo EU, ki prispeva k politikam razvoja človeškega kapitala v sosednjih državah EU. Več informacij o našem delu je na voljo na spletnem naslovih https://www.eurofound.europa.eu in https://etf.europa.eu.