Život a práca v EÚ a susedných krajinách


Prieskum - jar 2023V elektronickom prieskume nadácie Eurofound, ktorý sa na jar 2023 realizuje v spolupráci s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), sa zmapuje najnovší vývoj a výzvy v oblasti života, práce a vzdelávania v členských štátoch EÚ a vo viacerých susedných krajinách EÚ, vďaka čomu tvorcovia politík získajú veľmi aktuálny prehľad o situácii.

Je to o vás. Vašom živote. Vašej práci. Vašich zručnostiach.

Prosíme vás, aby ste odpovedali na všetky otázky. Ak na otázku neviete odpovedať alebo si na ňu neželáte uviesť odpoveď, kliknite iba na možnosť „neviem/neželám si odpovedať“, aby ste mohli prejsť na ďalšiu otázku.

Na prieskume sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 16 rokov. Zapojením sa do prieskumu potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov. Účasť na prieskume je v plnej miere dobrovoľná. Všetky odpovede sa zhromažďujú anonymne. Viac informácií sa nachádza v oznámení o ochrane osobných údajov.

Prieskum vykonáva nadácia Eurofound – agentúra EÚ poverená poskytovaním poznatkov s cieľom pomáhať pri vypracúvaní lepších politík (sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou), a to spoločne s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie, čo je agentúra EÚ prispievajúca k politikám rozvoja ľudského kapitálu v susedných krajinách EÚ. Viac informácií o našej činnosti sa nachádza na adrese: https://www.eurofound.europa.eu a https://etf.europa.eu.