Condiții de viață și de muncă în UE și în țările învecinate 

Sondajul din primăvara anului 2023

Sondajul Eurofound online, realizat în primăvara anului 2023 împreună cu Fundația Europeană de Formare, va prezenta ultimele evoluții și provocări în ceea ce privește condițiile de viață, de muncă și de învățare din statele membre ale UE și din mai multe țări învecinate ale UE și va oferi cea mai recentă imagine pentru factorii de decizie.

Acest sondaj este despre dumneavoastră. Viața dumneavoastră. Munca dumneavoastră. Competențele dumneavoastră.

Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările. Dacă nu știți răspunsul la o întrebare sau nu doriți să răspundeți, faceți clic pe „nu știu/prefer să nu răspund” ca să treceți la următoarea întrebare.

Sondajul se adresează persoanelor care au vârsta de cel puțin 16 ani. Participând la sondaj, confirmați că ați împlinit 16 ani. Participarea este absolut voluntară. Răspunsurile sunt culese în mod anonim. Pentru mai multe informații, citiți avizul privind protecția datelor.

Acest sondaj este realizat de Eurofound — agenția UE însărcinată cu furnizarea de cunoștințe pentru a contribui la elaborarea de politici sociale, de muncă și de ocupare a forței de muncă mai bune, împreună cu Fundația Europeană de Formare, agenția UE care contribuie la politicile de dezvoltare a capitalului uman în țările învecinate ale UE. Puteți găsi mai multe informații despre activitatea noastră la adresele https://www.eurofound.europa.eu și  https://etf.europa.eu.