Život i rad u EU i susjednim zemljama

Proljetna anketa 2023.Elektronska anketa Eurofound-a, sprovedena zajedno sa Evropskom fondacijom za obuke, će u proljeće 2023. prikazati najnovija dešavanja i izazove u oblasti života, rada i učenja u zemljama članicama EU  i nekoliko zemalja u susjedstvu EU, a kreatorima politika će obezbijediti najaktuelniju sliku.

 Ovdje se radi o tebi. Tvom životu. Tvom radu. Tvojim vještinama.

 Molim te odgovori na sva pitanja. Ukoliko na neko pitanje ne znaš odgovor ili ne želiš da odgovoriš, samo klikni na ‘ne znam’/‘radije ne bih odgovorio/la’ da pređeš na sljedeće pitanje.

 Anketa je otvorena za osobe koje imaju 16 ili više godina. Započinjanjem ankete potvrđuješ da imaš 18 ili više godina. Učešće je u potpunosti dobrovoljno. Svi odgovori se prikupljaju anonimno. Za više informacija pogledati Napomenu o zaštiti podataka.

 Ovu anketu sprovodi Eurofound agencija EU čiji zadatak je da obezbijedi znanje za pomoć u razvoju boljih socijalnih politika, politika za zapošljavanje i rad, a zajedno sa Evropskom fondacijom za obuke, agencija EU doprinosi razvoju politika ljudskog kapitala u zemljama susjedima EU. Više informacija o našem radu možeš pronaći na https://www.eurofound.europa.eu i https://etf.europa.eu.