Życie i praca w UE i państwach sąsiadujących


Ankieta z wiosny 2023 r.


Wiosną 2023 r. w ramach e-ankiety Eurofoundu, realizowanej wspólnie z Europejską Fundacją Kształcenia, zostaną określone najnowsze zmiany i wyzwania związane z życiem, pracą i uczeniem się w państwach członkowskich UE i kilku państwach sąsiadujących z UE, dzięki czemu decydenci uzyskają najbardziej aktualny obraz sytuacji.

Chodzi tu o Ciebie. Twoje życie. Twoją pracę. Twoje umiejętności.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi lub nie chcesz jej udzielić, kliknij na „nie wiem/wolę nie udzielać odpowiedzi” i przejdź do następnego pytania.

Ankieta jest dostępna dla osób od 16. roku życia. Rozpoczynając ankietę, potwierdzasz, że masz ukończone 16 lat. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny. Wszystkie odpowiedzi zbierane są anonimowo. Więcej na ten temat znajduje się w informacji o ochronie danych.

Niniejszą ankietę przeprowadza Eurofound – agencja UE, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy pomocnej w opracowywaniu lepszej polityki społecznej, polityki zatrudnienia i polityki związanej z pracą – wspólnie z Europejską Fundacją Kształcenia, unijną agencją zajmującą się polityką rozwoju kapitału ludzkiego w krajach sąsiadujących z UE. Więcej informacji na temat naszej pracy można znaleźć na stronie https://www.eurofound.europa.eu i https://etf.europa.eu.