Gyvenimas ir darbas ES ir kaimyninėse šalyse


2023 m. pavasario tyrimas2023 m. pavasarį kartu su Europos mokymo fondu vykdomas EUROFOUND e. tyrimas padės apžvelgti naujausius pokyčius ir iššūkius, susijusius su gyvenimu, darbu ir mokymusi ES valstybėse narėse ir keliose ES kaimyninėse šalyse, o politikos formuotojams jame pateikiama naujausia informacija.

Tai apie jus. Jūsų gyvenimą. Jūsų darbą. Jūsų įgūdžius.

Prašome atsakyti į visus klausimus. Jei nežinote atsakymo į kurį nors klausimą arba nenorite atsakyti, tiesiog spustelėkite „nežinau / nenoriu atsakyti“, kad patektumėte į kitą klausimą.

Apklausoje gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų. Pradėdami apklausą patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo. Dalyvavimas visiškai savanoriškas. Visi atsakymai renkami anonimiškai. Daugiau informacijos pateikiama pranešime apie duomenų apsaugą.

Šį tyrimą atlieka EUROFOUND – ES agentūra, kurios užduotis – teikti žinias, kurios padėtų rengti geresnę socialinę, užimtumo ir su darbu susijusią politiką, kartu su Europos mokymo fondu, ES agentūra, prisidedančia prie žmogiškojo kapitalo plėtros politikos ES kaimyninėse šalyse. Daugiau informacijos apie mūsų darbą galima rasti adresu https://www.eurofound.europa.eu ir https://etf.europa.eu.