Dzīvošana un darbs ES un kaimiņvalstīs


2023. gada pavasara apsekojumsEurofound e-apsekojumā, ko īstenos 2023. gada pavasarī kopā ar Eiropas Izglītības fondu, tiks kartētas jaunākās tendences un problēmas saistībā ar dzīvošanu, darbu un mācībām ES dalībvalstīs un vairākās ES kaimiņvalstīs un sniegts visjaunākais ieskats politikas veidotājiem.

Tā ir par jums. Jūsu dzīvi. Jūsu darbu. Jūsu prasmes.

Lūdzam atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja nezināt atbildi uz jautājumu vai nevēlaties sniegt atbildi, vienkārši noklikšķiniet uz “Nezinu/nevēlos atbildēt”, lai pārietu uz nākamo jautājumu.

Apsekojumā var piedalīties personas no 16 gadu vecuma. Sākot aptauju, jūs apliecināt, ka sasniedzis vismaz 16 gadus vecumu. Piedalīšanas ir pilnīgi brīvprātīga. Visas atbildes tiek apkopotas anonīmi. Sīkāku informāciju skatīt paziņojumā par datu aizsardzību.

Šo apsekojumu veic Eurofound – ES aģentūra, kuras uzdevums ir sniegt zināšanas, lai kopā ar Eiropas Izglītības fondu – ES aģentūru, kas sniedz ieguldījumu cilvēkkapitāla attīstības politikā ES kaimiņvalstīs –, palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku. Vairāk informācijas par darbu, ko mēs darām, varat atrast tīmekļa vietnē https://www.eurofound.europa.eu un https://etf.europa.eu.