Διαβίωση και εργασία στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες

Έρευνα την άνοιξη του 2023


Η ηλεκτρονική έρευνα του Eurofound διεξάγεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης την άνοιξη του 2023. Θα χαρτογραφήσει τις τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις σχετικά με τη διαβίωση, την εργασία και τη μάθηση στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε διάφορες γειτονικές χώρες της ΕΕ και θα παρουσιάσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την πλέον επίκαιρη εικόνα της κατάστασης.

Αφορά εσάς, τη ζωή σας, την εργασία σας, τις δεξιότητές σας.

Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση σε μια ερώτηση ή δεν επιθυμείτε να απαντήσετε, απλώς κάντε κλικ στο «Δεν γνωρίζω/προτιμώ να μην απαντήσω» για να προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση.

Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Όταν αρχίζετε να συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο, επιβεβαιώνετε ότι είστε ηλικίας 16 ετών και άνω. Η συμμετοχή είναι απόλυτα προαιρετική. Όλες οι απαντήσεις συγκεντρώνονται με τήρηση της ανωνυμίας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από το Eurofound, τον οργανισμό της ΕΕ που έχει ως αποστολή να παρέχει γνώσεις συνδράμοντας στη χάραξη καλύτερων πολιτικών για κοινωνικά θέματα, την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τον οργανισμό της ΕΕ που συμβάλλει στις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.eurofound.europa.eu και https://etf.europa.eu.