ევროკავშირსა და მეზობელ ქვეყნებში ცხოვრება და მუშაობა


2023
წლის გაზაფხულის კვლევა


Eurofound-
ის ელექტრონულ კვლევაში, რომელიც ევროპული განათლების ფონდთან ერთად 2023 წლის გაზაფხულს ჩატარდა, ასახულია ცხოვრებასთან, მუშაობასა და სწავლასთან დაკავშირებული უახლესი მიღწევები და გამოწვევები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსა და ევროკავშირის რამდენიმე მეზობელ ქვეყანაში და აღწერილია უახლესი სურათი პოლიტიკის შემქმნელებისთვის.

ეს გეხებათ თქვენ. თქვენს სიცოცხლეს. თქვენს სამსახურს. თქვენს უნარებს.

გთხოვთ, პასუხი გასცეთ თითოეულ შეკითხვას. თუ თქვენ არ გაქვთ პასუხი ან არ გსურთ უპასუხოთ, შემდეგ შეკითხვაზე გადასასვლელად უბრალოდ დააჭირეთარ ვიცი“/„მირჩევნია, არ გიპასუხოთ“.

კვლევა გამიზნულია 16 წლისა და უფროსი პირებისთვის. გამოკითხვის დაწყებით ადასტურებთ, რომ ხართ 18 წლის ან მეტის. მონაწილეობა სრულიად ნებაყოფლობითია. ყველა პასუხის მიღება ხდება ანონიმურად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ მონაცემთა დაცვის განცხადება.

კვლევას ატარებს Eurofound — ევროკავშირის სააგენტო, რომლის ამოცანაც არის ინფორმაციის მიწოდება უკეთესი სოციალური, დასაქმებისა და სამუშაოსთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავებაში, ევროპული განათლების ფონდთან ერთადევროკავშირის სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებში ადამიანური რესურსების პოლიტიკის განვითარებას. მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის საქმიანობას ვეწევით, შეგიძლიათ მოიძიოთ აქ https://www.eurofound.europa.eu და https://etf.europa.eu.