Elamine ja töötamine ELis ja naaberriikides


2023. aasta kevaduuringEurofoundi ja Euroopa Koolitusfondi koostöös 2023. aasta kevadel toimuv e-uuring kaardistab elamise, töötamise ja õppimisega seotud uusimad arenguid ja probleeme ELi liikmesriikides ja mitmes ELi naaberriigis, andes poliitikakujundajatele ajakohastatud ülevaate.

Meid huvitab teie olukord. Teie elu. Teie töö. Teie oskused.

Palume vastata kõigile küsimustele. Kui te ei oska või ei taha vastata, klõpsake lihtsalt „ei tea / pigem ei vasta“, et liikuda järgmisele küsimusele.

Uuringus saavad osaleda vähemalt 16-aastased. Uuringu alustamisel kinnitate, et olete 16-aastane või vanem. Osalemine on vabatahtlik. Kõik vastused kogutakse anonüümselt. Lisateave on andmekaitseteates.

Uuringu korraldab Eurofound – ELi asutus, mis pakub teadmisi, et aidata arendada paremat sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitikat koostöös Euroopa Koolitusfondiga, mis on ELi naaberriikides inimressursi arendamise poliitikat toetav ELi asutus. Meie tegevuse lisateave on aadressil https://www.eurofound.europa.eu ja https://etf.europa.eu.