Leven en werken in de EU en in de EU buurlanden


Voorjaarsenquête 2023De online enquête die Eurofound in samenwerking met de Europese Stichting voor opleiding in het voorjaar van 2023 houdt, is bedoeld om de meest recente ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van leven, werken en leren in de EU-lidstaten en een aantal buurlanden van de EU in kaart brengen en een zo actueel mogelijk beeld te schetsen voor beleidsmakers.

Deze enquête gaat over u. Over uw leven. Uw werk. Uw vaardigheden.

Wij verzoeken u alle vragen te beantwoorden. Als u het antwoord op een vraag niet weet of geen antwoord wenst te geven, klik dan op “weet niet/geen antwoord” om door te gaan naar de volgende vraag.

De deelname aan de enquête staat open voor personen van 16 jaar en ouder. Door deel te nemen aan deze enquête bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent. Deelname is geheel vrijwillig. Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Zie de mededeling inzake gegevensbescherming voor meer informatie.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Eurofound, het EU-agentschap dat belast is met het verspreiden van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van beter sociaal, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerd beleid, in samenwerking met de Europese Stichting voor opleiding, het EU-agentschap dat bijdraagt aan het beleid inzake de ontwikkeling van menselijk kapitaal in de buurlanden van de EU. Meer informatie over ons werk is te vinden op https://www.eurofound.europa.eu en https://etf.europa.eu.