Život a práce v EU a sousedních zemích


Průzkum realizovaný na jaře 2023


Elektronický průzkum nadace Eurofound realizovaný na jaře 2023 ve spolupráci s Evropskou nadací odborného vzdělávání zmapuje nejnovější vývoj a výzvy v oblasti života, práce a vzdělávání v členských státech EU a v několika sousedních zemích EU. Jeho cílem je poskytnout tvůrcům politik co nejaktuálnější přehled této oblasti.

Jde tu o vás. Váš život. Vaši práci. Vaše dovednosti.

Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nevíte rady s odpovědí na některou z otázek nebo si nepřejete odpověď uvést, jednoduše klikněte na možnost „Nevím / nepřeji si odpovědět“, čímž se přesunete k další otázce.

Průzkumu se mohou účastnit osoby od 16 let věku. Zapojením se do průzkumu potvrzujete, že je vám 16 nebo více let. Účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Všechny odpovědi jsou shromažďovány anonymně. Více informací viz oznámení o ochraně osobních údajů.

Tento průzkum provádí nadace Eurofound, což je agentura EU pověřená poskytováním poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších politik v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a práce, společně s Evropskou nadací odborného vzdělávání, což je agentura EU přispívající k politikám rozvoje lidského kapitálu v zemích sousedících s EU. Více informací o naší činnosti naleznete na adresách https://www.eurofound.europa.eu a https://etf.europa.eu.