Условия на живот и труд в ЕС и съседните държави


Проучване от пролетта на 2023 г.


Електронното проучване на Eurofound, извършено съвместно с Европейската фондация за обучение, през пролетта на 2023 г. ще покаже последните развития и предизвикателства в живота, работата и ученето в държавите — членки на ЕС и няколко съседни на ЕС държави и ще предостави напълно актуална картина на авторите на политики.

То е предназначено за Вас. Вашият живот. Вашата работа. Вашите умения.

Отговорете на всички въпроси. Ако не знаете отговора на даден въпрос или не желаете да дадете отговор, просто кликнете върху „Не знам/предпочитам да не отговоря“, за да преминете към следващия въпрос.

Анкетата е достъпна за лица, които са на 16 или повече години. Като започнете да попълвате въпросника, вие потвърждавате, че сте на възраст 16 или повече години. Участието е напълно доброволно. Всички отговори се събират анонимно. За повече информация вж. декларацията за защита на личните данни.

Това проучване се провежда от Еurofound — агенцията на ЕС, на която е възложена задачата да предоставя знания в помощ на разработването на по-добри социални политики и политики в областта на заетостта и труда, съвместно с Европейската фондация за обучение — агенцията на ЕС, която допринася за политиките за развитие на човешкия капитал в съседните на ЕС държави. Повече информация за работата, която извършваме, можете да намерите на: https://www.eurofound.europa.eu и https://etf.europa.eu.