Jeta dhe puna në BE dhe vendet fqinje


Anketa e pranverës së vitit 2023

Anketa elektronike Eurofound, e implementuar së bashku me Fondacionin Evropian të Trajnimit në pranverën e vitit 2023, do të hartëzojë zhvillimet dhe sfidat të të fundit të të jetuarit, punuarit dhe mësuarit në Shtetet Anëtare të BE-së, si edhe në disa vende fqinje të BE-së, duke ofruar një imazh më të azhurnuar për politikëbërësit.

 Kjo është për ju. Jetën tuaj Punën tuaj. Aftësitë e tua.

 Ju lutemi t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve. Nëse nuk e dini përgjigjen për një pyetje ose nuk keni dëshirë të përgjigjeni, thjesht klikoni “nuk e di /preferoj të mos përgjigjem” për të kaluar te pyetja tjetër.

 Anketa është e hapur për personat që janë 16 vjeç e sipër. Duke filluar anketën, ju konfirmoni se jeni 16 vjeç e sipër. Pjesëmarrja është krejtësisht me dëshirë. Të gjitha përgjigjet mblidhen në mënyrë anonime. Shikoni njoftimin për mbrojtjen e të dhënave për më shumë informacion.

 Kjo anketë kryhet nga Eurofound - agjencia e BE-së e caktuar për të dhënë njohuri për të ndihmuar në zhvillimin e politikave më të mira sociale, dhe të atyre që kanë të bëjnë me punësimin dhe punën, bashkërisht me Fondacionin Evropian të Trajnimit, agjencinë e BE-së që jep kontribut në politikat e zhvillimit në shtetet fqinje të BE-së. Mund të gjeni më shumë informacion për punën që bëjmë në https://www.eurofound.europa.eu dhe https://etf.europa.eu.