Undersökning av Fitness Professionals i Europa

Bästa fitness professional,

EuropeActive och deras "European Register of Exercise Professionals" (EREPS) har samarbetat med de tyska rådgivarna edelhelfer för att genomföra en undersökning om situationen för yrkesutövare inom fitnessbranschen i allmänhet, men speciellt bland personliga tränare.

Undersökningen tar bara cirka 15 minuter. Vänligen fyll i enkäten så seriöst och så fullständigt som möjligt. Som tack för ditt deltagande kommer vi att ge dig resultaten från ditt land.

Vi respekterar din integritet. Din information kommer att hållas strikt konfidentiell och lagras på ett anonymt sätt. Utvärderingen av uppgifterna är endast i aggregerad form. Enskilda uppgifter delas inte med utomstående parter.

Vid eventuella frågor om vår undersökning tveka inte att kontakta oss.

Tack för din medverkan!

Julian Berriman
Director Professional Standards Committee
EuropeAcivte
Niels Gronau
Managing Director
edelhelfer GmbH