Elektronický průzkum nadace Eurofound:
Život, práce a COVID-19


Únor/Březen 2021


Přestože je nově k dispozici očkování, pandemie COVID-19 má nadále širokou škálu dopadů na kvalitu života lidí a na jejich práci. Proto nadace Eurofound i nadále sleduje, jaký má na lidi vliv hospodářský a společenský dopad pandemie. Aby bylo možné zachytit aktuální vývoj, obsahuje tento dotazník nové otázky, například jak lidé hodnotí očkovací programy a kvalitu a využití veřejných služeb v době pandemie.

Jde tu o vás.  Váš život.  Vaši práci.  Společně přispějeme k informovanější reakci na tuto krizi.

Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nevíte rady s odpovědí na některou z otázek nebo si nepřejete odpověď uvést, jednoduše klikněte na možnost „Nevím / nepřeji si odpovědět“, čímž se přesunete k další otázce.

Průzkumu se mohou účastnit osoby od 18 let věku. Zapojením se do průzkumu potvrzujete, že je vám 18 nebo více let.

Průzkum byl vypracován pro osoby žijící v EU, ale obsahuje otázky týkající se dobrých životních podmínek, jejichž zodpovězení bude zajímavé pro osoby z kterékoli země. Účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Všechny odpovědi jsou shromažďovány anonymně. Více informací viz oznámení o ochraně osobních údajů. Tento průzkum provádí nadace Eurofound – agentura EU pověřená poskytováním poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších politik v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a práce. Více informací o nadaci Eurofound a naší činnosti naleznete na adrese https://www.eurofound.europa.eu.